Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Kuruluş: 1983

Konum: KKTC, Türkiye'nin 65 km güneyinde, İsrail'in 267 km kuzeybatısında ve Lübnan'ın 162 km batısında yer almaktadır.

Resmi Dil: Türkçe. İş sektörlerinde geniş çapta İngilizce kullanılmaktadır.

Arazi Yapısı: Toplam alanın yaklaşık %45'i verimli topraklardan oluşmaktadır, bunun %20'si sulanmaktadır. Toplam alanın yaklaşık %20'si ormanlarla kaplıdır.

Nüfus: Resmi olarak kayıtlı nüfus 286.000'dir.

Başkent: Başkent Lefkoşa'dır, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında sınır oluşturan Yeşil Hat tarafından ikiye bölünmüştür.

 • KKTC, serbest piyasa ekonomisiyle işlemekte olup resmi para birimi Türk Lirasıdır.
 • Gayri Safi Milli Gelir'e en büyük katkıyı hizmet sektörü yapmaktadır. Tarım ve imalat sektörleri de önemli bir paya sahiptir.
 • Turizm ve Yüksek Öğrenim sektörleri ekonomi için hayati öneme sahiptir.
 • Kuzey Kıbrıs, stratejik konumu nedeniyle yerli ve yabancı yatırımcılara uygun ve yüksek fırsatlar sunan bir iş ortamı sağlamaktadır.
 • 2021 Mali Yılı'nda GSYİH 4,09 milyar dolar ve kişi başına GSYİH 13.427 dolar olarak gerçekleşmiştir. Ortalama GSYİH büyüme oranı yaklaşık %3 olmuştur ve önümüzdeki yıllarda %3,5 olması beklenmektedir. İşsizlik oranı %7,5 civarında ve enflasyon oranı %13 civarındadır.
 • Mevsimlik turizm, birçok avantaj sağlamakta ve yüksek öğrenim sektörünün gelişimi yerel ekonomiye önemli bir net gelir sağlamaktadır.
 • GDP içinde kamu sektörünün payı %15,8, hizmetler %14,6, ticaret %10,6, turizm %9,2, ulaşım ve iletişim %8,8, finans %7, tarım %5,7, konut %4,5 ve imalat %3,8'dir.

GİRNE: Girne, batıdan doğuya uzanan dağ sıralarıyla desteklenen muhteşem bir sahil şeridine sahip olan turizm başkentidir. Antik limanı ve zengin tarihiyle kalelere ev sahipliği yapmaktadır.

LEFKOŞA: Eski Lefkoşa'nın bir bölümü surlarla çevrili bir şehirdir ve birçok tarihi sitenin yanı sıra iş ve eğlence alanlarına ev sahipliği yapmaktadır.

GAZİMAĞUSA: Gazimağusa ve Karpaz adanın kuzey ve doğu kısmında yer alır ve antik çağlardan beri birçok tarihi sitenin yanı sıra güzel doğaya sahiptir. En büyük liman Gazimağusa'da bulunur ve oteller, doğu Akdeniz'e bakan geniş bir sahil şeridine yayılmıştır.

Büyüme Oranı:

4,4% - 2014

4,9% - 2015

3,6% - 2016

3,5% - 2017

1,3% - 2018

 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Bilgileri:

Toplam GSYİH: 4,04 milyar Amerikan Doları

Nüfus: 350.000

Kişi başına GSYİH: 9.900 Amerikan Doları

İstihdam: 103.000 (nüfusa göre %47)

İthalat: 1,6 milyar Amerikan Doları

İhracat: 100 milyon Amerikan Doları

Ticaret açığı: 1,5 milyar Amerikan Doları

Net Turizm Geliri: 950 milyon Amerikan Doları

İşsizlik oranı: %7

Enflasyon oranı: %56

Yükseköğrenim Sektörü: 960 milyon Amerikan Doları

 

Farklı sektörler ve GSYİH'ya katkıları hakkında bilgiler:

Kamu hizmetleri: %19,8

Hizmetler: %13,1

Ticaret: %12,5

İthalat vergisi: %11,4

Ulaşım ve İletişim: %10,4

Turizm: %9,9

Finans sektörü: %8,5

Tarım: %5,9

Devlet Elektrik ve Su: %5,4

İnşaat: %5,4

Konut geliri: %5,2

İmalat: %3,2

 • KKTC, ayrı ayrı gerçekleştirilen başkanlık ve milletvekili seçimleriyle parlamentar bir sistemle yönetilmektedir.
 • Konuşma özgürlüğü, haklar, basın, ekonomi, dernekler gibi konular geniş çapta saygı görmekte ve mahkemeler tarafından düzenlenmektedir.
 • KKTC, Türkiye dışında uluslararası olarak tanınmamaktadır. Türkiye dışında doğrudan gemi/ucak seferleri ve ticaret bulunmamaktadır. Bu durum, diplomatik ilişkilerde ve ticaret ve ulaşımda dengesizlik yaratmakta ( %70) ve Türkiye'ye bağımlılığı artırmaktadır.
 • AB vatandaşlarının adanın Rum tarafına sınır noktalarından serbest dolaşımı mevcuttur.
 • Yabancı katılıma yönelik sınırlamalar: Doğrudan kısıtlamalar bulunmamaktadır. Yabancı ortakları olan şirketler için minimum 25.000 Euro sermaye gerekmektedir. Yabancı şirketler/kişiler tarafından mülk sahipliği, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmaya tabidir.
 • Sermaye, karlar veya temettülerin repatriasyonuna yönelik kısıtlama bulunmamaktadır.
 • Kar dağıtımından önce kurumlar vergisi ve stopaj vergisi kesilmektedir.
 • Toplam Vergi

Şirketler için %10 kurumlar vergisi, gelir vergisi için %15: net gelir üzerinde %23,5'lik bir toplam oran.

 

 • Katma Değer Vergisi (KDV)

Standart oran %16, vergi dilimleri ise sıfır tabanlı olarak %5, %10 ve %20.

 

 • Stopaj Vergisi

Kira gelirinde %8/%13, gayrimenkul alımında %6, temettülerde %15 oranında stopaj vergisi uygulanmaktadır.

 • İmalat: Hazır beton, alüminyum, BT, süt ürünleri, pastane ürünleri, içecek ve gıda ürünleri, kimyasallar, taş ocağı, mobilya, plastik, reklam gibi alanlarda faaliyet gösteren 514 hafif imalat şirketi bulunmaktadır.
 • İnşaat: 530 inşaat şirketi ve lisanslı birey bulunmaktadır.
 • Ticaret: Tarım, imalat, klima, inşaat, toptan ve perakende, taşımacılık, konaklama, BT, finans ve sigorta, gayrimenkul, teknik ve profesyonel hizmetler, eğitim, eğlence, sağlık ve güzellik gibi alanlarda faaliyet gösteren 3.500 ticaret şirketi bulunmaktadır.
 • Hizmetler: Ana olarak turizm (restoranlar, oteller), finans (bankalar), tıp (hastane ve doktorlar), eğitim (üniversite ve yüksek öğrenim dahil), hukuk, muhasebe, telekomünikasyon, internet, mühendislik gibi alanlarda hizmet sunulmaktadır.
 • Turizm: Toplam konaklama tesislerinin sayısı 140'tır; bunların 91'i Girne'de, 10'u Gazimağusa'da, 29'u Karpaz'da, 5'i Lefkoşa'da ve 5'i Güzelyurt'ta bulunmaktadır. 18 adet 5 yıldızlı, 4 adet 4 yıldızlı, 13 adet 3 yıldızlı, 18 adet 2 yıldızlı ve 18 adet 1 yıldızlı otel bulunmaktadır. Kalan tesisler ise bungalovlar, apartmanlar, ekobinalar şeklindedir.
 • Yetenekli işgücünün mevcudiyeti

Üniversite mezunu oranı yüksek ( %70) olan işgücü, inşaat, oteller ve imalat sektörleri için yerli ve yabancı işgücü tarafından desteklenmektedir.

 • İşgücünün dağılımı:

Ticaret: %18,2

Kamu sektörü: %14,6

Eğitim: %9,2

Oteller, restoranlar: %8,6

İmalat: %7,8

İnşaat: %7,8

Mülkiyet ve hizmetler: %7,7

Diğer hizmetler: %7,3

Ulaşım, iletişim: %6,2

Tarım: %3,9

Finans: %3,6

Sağlık ve sosyal hizmetler: %3

 • İşgücü maliyeti

Asgari ücret yaklaşık 480 ABD dolarıdır.

Ödemeler, çalışanlar ve işverenler tarafından gelir vergisi kesintisi, sosyal güvenlik ve tasarruf fonu kesintisi uygulanır.

Piyasada işe alınabilir orta seviye bir çalışanın brüt ücreti genellikle 1.300 ABD doları civarındadır.

 • Kiralama

Konut kiraları, büyüklüğe bağlı olarak değişir ancak piyasa genellikle 430 ABD doları ile 1.450 ABD doları arasındadır.

Araç kiralama günlük olarak 20 ABD doları ile 60 ABD doları arasında değişmektedir.

 • Diğer Giderler

Hizmetler

Hukuki danışmanlık, denetim, sigorta

Ulaşım

Pazarlama

Tedarik

Bakım IT

 • Vize gereksinimleri ve kolaylaştırma süreci

Türkiye, AB ve diğer ülkelerin vatandaşları için, Nijerya ve Ermenistan hariç, ülkede 90 gün kalabilirler.

 

 • Dünyanın önemli iş merkezleriyle bağlantı

Direkt uçuş yok. Türkiye üzerinden transit seyahat, küresel bağlantı sağlar.

transp

Beşparmaklar Caddesi, Mazlum Plaza, No:44/3, Çatalköy, Kyrenia, North Cyprus

Telefon: 0539 101 76 76

Email: [email protected]